nasu_kansi.jpg

Kennelimme  kasvattaa pienimuotoisesti rotumääritelmään pohjautuen käyttölinjaisia Saksanpaimenkoiria. Tavoitteena on rakenteeltaan sekä henkisiltä ominaisuuksiltaan työ ja harrastuskelpoinen koira.

Käyttöominaisuuksiin kuuluu terveen rakenteen lisäksi henkiset ominaisuudet. Näiden ominaisuuksien merkitys on ratkaisevan tärkeää, kun jalostetaan käyttökoiraa jonka tulee soveltua niin työtehtäviin kuin aktiiviharrastamiseen.

Ominaisuudet joista mielestämme muodostuu hyvä työ- ja harrastuskoira ovat; kovuus, rohkeus, taistelutahto sekä hyvä toimintakyky yhdistettynä vahvaan hermorakenteeseen. Nämä ovat asioita joihin kasvatustyössämme pyrimme.

Terveystilanne selvitetään kasvateiltamme luuston osalta ns.välikuvissa 6-8kk iässä sekä virallisissa kuvissa n.1.5 vuotiaana. Koirat kuvataan pääsääntöisesti Kankaanpäässä eläinlääkäri Kari Ventelällä. Välikuvat sisältävät kokoluustokuvauksen, josta saadaan hyvä käsitys pentueen rakenteen terveydentilasta. Terve rakenne on perusedellytys käyttökoiralle, pelkän ulkomuodon jalostaminen ei kuulu kennelimme kasvatustoimintaan.

Henkisiä ominaisuuksia arvioidaan Saksanpaimenkoiran rodunomaisen kokeen puitteissa. Arvostamme energistä, kaksiviettistä, hyvän ja voimakkaan otekäyttäytymisen sekä vahvan aggression omaavaa koiraa. Suojelukoe ja etenkin kouluttaminen kokeeseen antavat näistä ominaisuuksista tarpeellista tietoa.

Suojelukokeen arvosteluperusteet ovat muuttuneet viime vuosina. Yhä enemmän arvostetaan teknistä puhtautta suorituksissa. Tämä johtaa vääjäämättä siihen että "karkeampi" koiramateriaali ei enää tule koe- ja kilpailurintamalla esille pisteitten puolesta. Toisaalta tämä materiaali on mielestämme jalostuksellisesti  ensiarvoisen tärkeää. Hyvän jalostusmateriaalin löytäminen on nykypäivänä vaikeaa ja vaatii aktiivista etsimistä ja seulomista myös kotimaan rajojen ulkopuolella. 

Näillä kriteereillä Saksanpaimenkoiran kasvattaminen on haasteellista ja vaativaa. Pyrimme siihen, että kasvattiemme omistajat saisivat itselleen Koiran, joka vastaa rotumääritelmää kaikilta osin ja täten sopii monipuoliseen käyttöön niin työ- kuin harrastuspuolella.

Toivomme, että pieni panoksemme tämän Maailman Parhaan Käyttökoira rodun jalostukselle ensisijaisesti lisäisi määrän sijasta laatua sekä auttaisi pitämään Saksanpaimenkoiran myös tulevaisuudessa Käyttökoirana!

                                                        -Ismo ja Laura- 

                                                             Etusivulle                                                                                    

kaustinen...jpg 

 Kuva: Risto Siimes